FødevareDanmark mener!

Som medlem af FødevareDanmark har man en stemme på Christiansborg. Herunder finder du relevante artikler og opfordringer fra FødevareDanmark, der i brev er sendt til regeringen forud, under og efter forhandlingerne omkring Corona situationen og dens konsekvenser for dansk erhvervsliv.
I bliver hørt!
- Torsten Buhl
Adm. Direktør, FødevareDanmark


Danmark må handle på ny tysk moms

Der er næppe tvivl om, at lukningen af grænsehandelen under corona-krisen har været med til at redde det danske næringsliv nogenlunde helskindet igennem krisen.Nu, da grænserne og grænsehandelen åbner igen, bliver det imidlertid med en kraft, der er endnu større end før krisen, så det butiksliv, der blev reddet af grænselukningerne, da corona rasede, kan meget vel gå tabt nu. Det nye er nemlig, at Tyskland fra den 1. juli sænker momsen. For fødevarer kommer den tyske moms nu og året ud helt ned på fem procent, mens den i Danmark fortsat er 25. For andre varer falder den fra 19 til 16 procent – og for restaurantbesøg falder den fra 19 til syv procent.
Formanden for FødevareDanmark, Leif Wilson Laustsen, opfordrer til handling:
- Danmark bliver simpelt hen nødt til at komme med en modreaktion på dette her. Det kan udkonkurrere ikke blot det sønderjyske, men meget store dele af det danske handelsliv, og det bør ansvarlige politikere ikke bare sidde overhørig – også fordi en stor del af hjælpepakkerne jo vil være spildt, hvis danske virksomheder efterfølgende bukker under i en helt skæv konkurrence med den tyske moms, siger han.
De økonomiske ”vismænd” har for nylig frarådet at sænke momsen i forbindelse med corona. Men nu er der en ny situation, mener Leif Wilson Laustsen:
- Når handelen siver ud af landet, siver pengene også ud af statskassen. Den får jo ikke momsindtægter fra grænsehandelen, så også ud fra et nationaløkonomisk synspunkt giver det god mening at holde så meget som muligt af handelen herhjemme, siger Leif Wilson Laustsen, som nu kalder på hurtig handling fra politikerne.
http://www.foedevaremagasinet.dk/vis-artikler/Danmark-m%C3%A5-handle-p%C3%A5-ny-tysk-moms?Action=1&M=NewsV2&PID=5

Fødevarevirksomheder falder igennem hjælpepakkernes huller

Voldsomme spring i kompensationsbidrag og manglende dækning af fødevarelagres tabte værdi har enorme konsekvenser for en branche, der i forvejen er presset. 
Små og mellemstore fødevarevirksomheder repræsenterer en branche, som i forvejen er presset af blandt andet forøgede gebyrudgifter til fødevarekontrollen og lange betalingsfrister samt et marked, som bl.a. den offentlige sektor har forsøgt at presse i bund med henvisning til klimaet. Og selv om hjælpepakkerne selvfølgelig er sat i søen med de bedste hensigter, så kan vi desværre konstatere, at der er så store mangler i pakkerne, at lige præcis de små og mellemstore fødevare-engrosvirksomheder befinder sig i en meget alvorlig situation.
Hos Nørre Søby Slagteren i Nr. Lyndelse på Fyn har man for længst mærket konsekvenserne af hullerne i regeringens hjælpepakker.
Læs deres besyv og pressemeddelse herunder. I bliver hørt!

PRESSEMEDDELELSE - Fødevarevirksomheder falder igennem hjælpepakkernes huller.pdf

Hastebehandling af ansøgninger om udvidet driftstid som tillæg til eksisterende miljøgodkendelser på slagterierne

Større slagterier kan i de kommende måneder få brug for at producere på skæve tidspunkter med kort varsel. Derfor giver miljøminister Lea Wermelin nu Miljøstyrelsen mulighed for at hastebehandle ansøgninger. FødevareDanmark har været med til at rejse denne sag - så der bliver mulighed for udvidet driftstid på slagterierne. 
f.eks. helligdagene i påsken. Det er vigtigt! 
Læs pressemeddelsen herunder.

COVID-19- Regeringen hjælper større slagterier med øget fleksibilitet .pdf

Problemerne kom i relief - og det er egentlig ikke så ringe endda

Af Adm. Direktør Torsten Buhl, FødevareDanmark

Jeg ved det ikke, men det kan godt have været Storm P., der sagde: »Det er mærkeligt. Hver dag sker der lige nøjagtig så meget, at det kan stå i en avis«. For sådan er det jo. Summen af problemer er konstant, så når der egentlig ikke rigtig er nogen problemer, og aviserne ikke vil skrive om alt det, der er godt, bevæger også pressen sig op i toppen af Maslows behovspyramide og hengiver sig til eksistentielle emner, som kan blive ganske alvorlige. For blot et par uger eller tre siden var det således klima og dyrevelfærd og det moralsk forsvarlige i, hvad vi spiser, der fyldte i medierne. Klimaministeren fik trusler fra støttepartierne i en grad, så der blev spurgt til, om han mon »overlevede«, fordi det trak ud med en fiks og færdig plan for, hvordan vi får klimaet tilbage på ret spor. Der var meget at komme efter på disse fronter, og det var der også på andre, hvor for eksempel »nedslidte Arne« stadig gik og ventede på en vej ud af arbejdsmarkedet. Og hvad med udligningsreformen og de uheldige e-mails og det ødelagte forhandlingsklima? Kunne partierne overhovedet være i stue sammen?

Regeringen var under pres, folkestyret var under pres, for det hele var meget alvorligt, og det er det altid, uanset hvad der er galt, og noget galt er der altid, for problemernes sum er konstant.
Og så kom corona.
Pludselig standede Danmark i våde, og så gjaldt det om at stå sammen – på god afstand af hinanden. Nu måtte man slet ikke være i stue sammen. Alligevel herskede nu et samarbejdende folkestyre, for nu var der virkelig problemer, og de kunne sagtens fylde en hel avis. Pludselig var alle de andre viderværdigheder ude af spalterne. Nu gjaldt det overlevelse og ikke bare i en hypotetisk fremtid, men her og nu, både for os selv og for virksomhederne og nationen. Ikke en dag gik på hæld, uden at regeringen havde holdt pressemøde om initiativer og hjælpepakker, og alle sammenkomster blev aflyst for at undgå, at vi kom tæt på hinanden – og så stimlede alle tæt sammen i det nærmeste supermarked for at købe toiletpapir og gær og håndsprit, der med ét blev den mest solgte vare i hele verden.

Nu var der for alvor noget at være bekymret for, og så måtte alle de andre problemer, der ellers lige havde været påtrængende og uopsættelige, vente.
Lad det være helt klart: Der er ikke noget godt at sige om corona og dens virkning på mennesker og samfund. Men den kan måske have den gode lille bivirkning, at vi opdager, hvad der virkelig betyder noget, og at meget af det, som vi mente var vigtigt, og som fyldte aviserne i ildevarslende vendinger, øjeblikkeligt blegnede, da det virkelig gjaldt.

Og vi demonstrerede, at vi (bortset fra toiletpapirpanikken) også i vores daglige adfærd forstod at handle efter den nye situations forlangende. Vi lod os for eksempel ikke sige to gange, at det vil være godt at »arbejde hjemme«, og vi levede fint med, at generalforsamlinger og fødselsdagsfester og andre arrangementer blev aflyst, og at svigermor måtte udsætte sine besøg på ubestemt tid. Nu var der bred og folkelig konsensus om noget, der var vigtigere end noget af alt det, der ellers havde fyldt vore velfærdsmættede liv i mange år. Nu koncentrerede vi os om det helt basale, nemlig behovet for et sikkert fundament under tilværelsen – noget, som vi hidtil havde taget for givet.

Nu kom problemerne i relief. Og det var nok egentlig ikke så ringe endda.

Kommenter på indlægget og del ved brug af linket herunder. 
https://landbrugsavisen.dk/avis/problemerne-kom-i-relief-og-det-er-egentligt-ikke-s%C3%A5-ringe-endda?fbclid=IwAR3VFHWYo5ZDfrk2dGZXgZ_mXY7j_YtjjIbUrP58TSRoCyM4F_Jczij-gCg


Fødevaredanmark: Støtten til erhverslivet er en hjælp men ingen frelse

Mindre erhvervsdrivende og Fødevaredanmark roser Folketingets hjælpepakke, men frygter stadig en krise uden vækst.
Et samlet folketing vedtog torsdag en hjælpepakke, der gør det muligt at prioritere op mod et trecifret milliardbeløb til det danske erhvervsliv som følge af nedlukning på grund af frygt for smitte af coronavirus. Pakken omfatter to kompensationsordninger; en kompensation for virksomhedens faste udgifter f.eks. husleje og løn, og en kompensationsordning for selvstændige, der kan opleve fald i omsætningen. Samtidig øger regeringen garantiordningerne for udlån.
""Støtten til erhvervslivet er en hjælp, men ikke en frelse. Det er godt, at virksomhederne får hjælp til de faste omkostninger, men hvis omsætningen går i stå, kommer det ikke til at hjælpe i sidste ende." siger Torsten Buhl, der er adm. direktør ved Fødevaredanmark til FødewareWatch.

Tidshorisonten for den særlige corona-situation er også en bekymring for Torsten Buhl.
"De ramte virksomheder, der er tæt på at lukke nu, kan forhåbentligt holde skindet på næsen med den nye pakke. Vi arbejder i døgndrift på at hjælpe dem. Men det hele forudsætter, at corona-virus er af midlertidig karakter, og jeg har selv mine tvivl omkring, om karantænereglerne kommer til at gælde i længere tid end to uger,"

Du kan også læse bekymringen hos virksomheden Ostebørsen i artiklen her:
https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article12022449.ece 


Leverandører er særligt udsatte når coronasmitten medfører aflysninger

"Det er vigtigt for os, at de virksomheder, der ikke er direkte restaurantører eller arrangører, også er med i ligningen, da de økonomisk risikerer at miste ligeså meget. Når der er aflysninger, er det først og fremmest føde- og drikkevareleverandørerne, der bliver ramt. De har en stor kundekreds i kantiner og til arrangementer, og den nuværende situation er en katastrofe for dem," siger han til FødevareWatch. Læs hele artiklen på linket her:

https://fodevarewatch.dk/secure/Fodevarer/article11999619.ece


Coronavirus er yderst kritisk for fødevareleverandører

Regeringen ser i disse dage på, hvad der kan gøres for at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronavirussen.

Og her må regeringen ikke glemme at indtænke de mange små og mellemstore virksomheder, som er leverandører til de restauranter og andre, som for øjeblikket oplever en meget kraftig nedgang i omsætningen, lyder det i et brev stilet til fem ministre fra organisationen FødevareDanmark.

"Nedgangen har den selvfølgelige konsekvens, at eksempelvis fødevareproducenter og -grossister, som er leverandører til dem, som udsættes for aflysninger eller kraftige fald i antallet af gæster og lignende, lige nu oplever, at omsætningen på det nærmeste er gået i stå," Du kan læse hele opfordringen her:

https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/foedevaredanmark-coronavirus-er-yderst-kritisk-for-foedevareleverandoerer


Lønkompensation 

FødevareDanmark har følgende bemærkninger til hjælpepakken:
- Det er endnu ikke defineret, hvilke virksomheder der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt af COVID-19 og dermed berettiget til lønkompensation.
- Ordningen kan ikke benyttes i kombination med andre eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn. Om andre ”eksisterende muligheder” også, omfatter opsigelse uden varsel jf. evt. force majeure-bestemmelser i overenskomster, er ikke nærmere præciseret og derfor uvist.
- Ordningen kan alene benyttes ved afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
- Kompensation skal søges på virk.dk. Det er endnu ikke muligt at søge, men Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13.

Se mere omkring trepartsaftalen her:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere


Arbejdsgiverforeningen Danske Slagtermestre vil have indgåede overenskomster suspenderet 

Arbejdsgiverforeningen Danske Slagtermestre mener, at forudsætninger for de nyligt indgåede overenskomster for 230.000 ansatte i industrien er bristet med den nuværende coronavirus-krise. - Hvis vi skal overleve efter corona, så må overenskomsterne rulles tilbage, siger formand Leif Wilson Laustsen. Download og læs den fulde pressemeddelse herunder.
PRESSEMEDDELELSE - Arbejdsgiverforening vil have indgåede overenskomster suspenderet.pdf