27.10.2020 - Opdatering af "krav om mundbind og visir i detailhandlen"
Fra og med torsdag den 29. oktober indføres krav om brug af mundbind eller visir i lokaler med offentlig adgang, herunder i dagligvarebutikker, slagtere, fiskehandlere, storcentre og ostehandlere. Kravet gælder på alle tider af døgnet.

Vi afventer fortsat bekendtgørelsen, der skal regulere de nærmere retningslinjer for brugen af visir og mundbind.
Bestemmelserne vil formentlig blive tilsvarende de krav, der allerede gælder for serveringssteder; herunder krav til brugen af mundbind og visir i lokaler, hvortil kunderne har adgang. Undtaget fra bestemmelsen (ved serveringssteder) er medarbejdere, der opholder sig i lukkede rum eller bag en afskærmning, hvortil kun personalet har adgang.  Definitionen af ”lokaler” mangler også en endelig afklaring ved fx oste- og fiskebiler, hvor kunden opholder sig udendørs. Bekendtgørelsen skulle også gerne give svar på dette spørgsmål (når den foreligger).

OBS OBS OBS
Fødevaredanmark fik i går (den 26. oktober) fra Sundhedsstyrelsen oplyst, at visir der alene dækker mund og næse, er godkendt til brug i detailhandlen i forbindelse med håndtering/forebyggelse af Coronasmitte. I dag er sundhedsstyrelsen kommet med et modstridende svar, da kravet til visiret er tilsvarende de krav, der stilles til visir på serveringssteder:”Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet”.

Altså skal visiret også være dækkende for øjne.  
Fødevaredanmark orienterer nærmere om ovenstående, så snart de endelige retningslinjer foreligger (bekendtgørelsen), herunder krav til visiret og evt. undtagelser for brug af visir og mundbind for personalet samt krav til brug ved mundbind i udendørs ”lokaler”.