Nyttige links

Opdateret - 07.05.2020

Fra i dag kan virksomheder ansøge om støtte til privat og oplagring af oksekød og ost
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/fra-i-dag-kan-virksomheder-ansoege-om-stoette-til-privat-oplagring-af-oksekoed-og-ost/

Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation forlænget med en måned  

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/trepartsaftale-om-midlertidig-loenkompensation-forlaenget-med-en-maaned/

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakker til dansk økonomi
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/regeringen-og-alle-folketingets-partier-er-enige-om-at-justere-og-udvide-hjaelpepakker-til-dansk-oekonomi

Håndtering af corona-krisens forretningsmæssige konsekvenser (spørgeskema) 
https://ejerlederen.cbs.dk/covid19-survey?token=NG16671TI

Regeringen og arbejdsmarkedets parter styrker trepartsaftalen om midlertidig
lønkompensation
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-arbejdsmarkedets-parter-styrker-trepartsaftalen-om-midlertidig-loenkompensation

Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2020/marts/covid-19-mulighed-for-fritagelse-for-renter-og-gebyrer

Coronavirus og fødevarer - for virksomheder
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Corona-og-foedevarer-for-virksomheder.aspx

FødevareDanmark katalog - Hvad kan vi gøre for dig?

https://issuu.com/dsmissuu/docs/fvdk_h_fte_issuu_101aca764cc287?e=2824494/67426793

Ansatte i fødevarebranchen får ret til nødpasning
https://fodevarewatch.dk/Detail/article12008691.ece

Professor om coronavirus: 10 grunde til ikke at gå i panik
https://videnskab.dk/krop-sundhed/forsker-om-coronavirus-10-grunde-til-ikke-at-gaa-i-panik

Coronavirus og fødevarer
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-foedevarer.aspx

Coronasmitte
https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Information fra de danske myndigheder 
www.coronasmitte.dk

Lov om masseafskedigelse
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129825

Anmeldelse eller godkendelse af arbejdsfordeling
https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/anmeldelse-eller-godkendelse/

Rejsevejledninger
https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Nye initiativer til at holde hånden under danske arbejdspladser
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/nye-initiativer-til-at-holde-haanden-under-danske-arbejdspladser

Virksomheder bliver refunderet for syge medarbejdere
https://finans.dk/politik/ECE12006315/regeringen-klar-med-ny-hjaelpepakke-til-danske-virksomheder/?ctxref=ext

Regeringen på vej med hjælp til privatansatte
https://www.dr.dk/nyheder/regeringen-paa-vej-med-hjaelp-til-privatansatte

Læs svarene om regeringens hjælpepakke: Brug ordningen og undgå fyringer
https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaal-hvordan-er-jeg-daekket-af-den-nye-hjaelpepakke

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om økonomisk hjælp for at redde danske arbejdspladser
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hjaelpepakke-paa-plads-staten-daekker-stor-del-af-fyringstruedes-loen

Spørgsmål og svar om midlertidig lønkompensationsordning til virksomhederne for fyringstruede lønmodtagere
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

Venstre-udspil: Hjælpepakker til selvstændige og iværksættere
https://www.venstre.dk/nyheder/venstre-udspil-hjaelpepakke-til-selvstaendige-og-ivaerksaettere

Nye tiltag mod spredningen af COVID-19 i Danmark
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/nye-tiltag-mod-spredning-af-covid-19-i-danmark

Regeringen præsenterer støtte pakke til dansk erhvervsliv
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv

Forsikringsdækning i relation til Coronavirus/COVID-19
https://www.fpr.dk/home/corona

Regeringen og alle folketingets partier enige om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-om-hjaelpepakke

Danske Slagtermestre
www.danskeslagtermestre.dk

Danmarks Fiskehandlere
www.fiskehandlerne.dk

Ostehandlerforeningen for Danmark
www.ostehandlerne.dk

Danske Frokost- & Cateringleverandører
www.dfcl.dk

SMV Fødevarer
www.smvfodevarer.dk