Nyheder

18.09.2020 - Hold din fødevarevirksomhed og medarbejdere opdateret
På https://www.sst.dk/da/corona opdaterer Sundhedsstyrelsen hver dag situationen i Danmark. Her kan I finde gode råd og nyttig information til, at tackle en dagligdag med COVID-19.  I har ligeledes mulighed for, at download og printe relevante plakater og information til jeres produktion, butik eller lager. 

26.05.2020 - FødevareDanmarks medlemsundersøgelse omhandlende konsekvenser af COVID-19 for branchen
Undersøgelsens formål er at belyse, hvilke økonomiske og personalekonsekvenser som corona-epidemien har haft for branchen. Læs hele undersøgelsen i linket herunder. 

MEDLEMSUNDERSØGELSE FVDK.pdf

20.05.2020 - COVID 19 – nu anerkendt som arbejdsskade 
COVID 19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at den sygdomsramte har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg, eller hvis vedkommende har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde og efterfølgende er blevet syg. Læs mere her.
Som arbejdsgiver skal du kunne dokumentere, at du der på virksomheden er truffet fornødne foranstaltninger for at imødegå smittefare. Du bør derfor internt informere medarbejderne om forholdsregler, der er truffet, og hvilke tiltag der er iværksat for at undgå/minimere smitte – fx: 

Retningslinjer for mødeafholdelse; herunder afspritning af hænder, afstand, skypemøder frem for fysiske møder osv.
Afstande mellem kollegaer generelt.
Afspritning af hænder.
Rengøring; herunder procedure for afspritning af dørhåndtag, greb på låger osv. 
Det anbefales i øvrigt løbende at holde sig ajour med sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndhygiejne, holde afstand osv. Se her. 

21.04.2020 - Fritagelse for betaling af G-dage ved force majeure og arbejdsfordeling
Der er vedtaget en ny lov om fritagelse for betaling af G-dage ved hjemsendelse under force majeure og arbejdsforening.
Loven betyder, at der i perioden fra og med den 27. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 ikke skal betales dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som i denne periode bliver omfattet af hjemsendelse eller arbejdsfordeling.
Se aftalen her

18.04.2020 - Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/trepartsaftale-om-midlertidig-loenkompensation-forlaenget-med-en-maaned/

18.04.2020 - Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakker  
En række af tiltagene i hjælpepakkerne bliver nu forlænget med en måned til 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for at forhindre fyringer og konkurser.
Læs mere her eller linket herunder:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/regeringen-og-alle-folketingets-partier-er-enige-om-at-justere-og-udvide-hjaelpepakker-til-dansk-oekonomi

16.04.2020 - Likviditetsberedskab i krisetider for medlemmer (samarbejdsaftale)
Download pdf filen herunder og læs mere om Kapitalbørsen og dens likviditetsberedskab.

Likviditetsberedskab - HANDLINGSPLAN i krisetider.pdf

06.04.2020 - Omsætningskompensation og kompensation for faste omkostninger
Vi har tilføjet faktaark og nyttig information omkring kompensation for faste omkostninger og omsætningskompensation. Læs mere her


28.03.2020 - Coronavirus og fødevarer - for virksomheder
Opdateret af Fødevarestyrelsen

I hvilke funktioner er det nødvendigt, at medarbejderen bruger handsker?
Medarbejdere, der betjener delikatesseafdelinger eller butikker med pålægsvarer: Medarbejdere, der håndterer pålægsvarer, der efterfølgende bliver pakket ind og givet til kunden, som lægger det i indkøbsvognen, skal, som de plejer, holde en god personlig hygiejne og sikre, at der ikke sker krydsforurening mellem rå og spiseklare fødevarer. Fødevarestyrelsen vurderer, at fordi pålægsvarerne som udgangspunkt ikke bliver varmebehandlet af forbrugeren, skal medarbejderen bruge handsker i denne særlige corona-situation.

I hvilke funktioner er det ikke nødvendigt, at medarbejderen bruger handsker?
Medarbejdere, der håndterer uemballeret fersk kød, fisk o.l. fx i delikatesseafdelinger i supermarkeder eller i slagterforretninger og fiskehandlere: Medarbejdere, der håndterer fersk kød og fersk fisk, der efterfølgende bliver pakket ind og givet til kunden, som lægger det i indkøbsvognen/indkøbsnettet, skal, som de plejer, holde en god personlig hygiejne og sikre, at der ikke sker krydsforurening til spiseklare fødevarer. Der er tale om fødevarer, som typisk vil blive varmebehandlet hjemme hos kunden, og når kunden tilbereder det rå kød eller den rå fisk i hjemmet, vil vask af hænder naturligt indgå i processen.

Engrosvirksomheder må midlertidig  indfryse ferske kødprodukter og påføre ny holdbarhedsdato
For at undgå madspild under coronakrisen er det midlertidigt muligt for engrosvirksomheder at indfryse kødprodukter, som er mærket med sidste anvendelsesdato, påføre produkterne en ny holdbarhed som frostprodukter og herefter markedsføre dem som frostvarer. For fødevarer mærket med "bedst før" er denne fremgangsmåde allerede mulig under normale omstændigheder. Denne midlertidige foranstaltning for produkter mærket med sidste anvendelsesdato gælder kun for engrosvirksomheder, der ellers ikke vil kunne afsætte disse varer pga. coronakrisen.

I kan læse mere her:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Corona-og-foedevarer-for-virksomheder.aspx 

26.03.2020 - Guideline til regeringens hjælpepakker
Vi har opdateret vores guideline til regeringens hjælpepakker. De nye opdateringer indebærer kriterier for tilskud, tilskud str., periode, nye betalingsfrister, søgeprocesser, betingelser mv.
Se guideline til hjælpepakkerne her

VIGTIGT - Butikker og specialforretninger - VIGTIGT
18.03.2020 - Regeringen og myndighederne tager nu yderligere tiltag med henblik på, at mindske spredning af smitte med COVID-19 i samfundet.
På et pressemøde tirsdag aften skærpede Regeringen og myndighederne kravene til butikkerne.  
Helt konkret var beskeden til butikkerne, at de skal leve op til en række krav; de skal have plads nok, både ude og inde, så der ingen kødannelse er, og der skal være mulighed for, at kunderne kan spritte af og vaske hænder.
Det er vigtigt, at butikkerne bidrager med at passe på medarbejderne og kunderne for at hindre spredning af coronavirus. 

Helt konkret var beskeden til butikkerne i Danmark, at de skal leve op til en række krav som:
- Plads nok mellem kunderne, både ude og inde, så der ingen kødannelse er.
- I videst muligt omfang sikre udstrakt tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne
- Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde. (§ 7,1) 
Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

- Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
- Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.  (§ 7,3) (se vedhæftet)
- Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. (§ 7,3) (se vedhæftet)
- I videst muligt omfang sikre udstrakt tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne.
- Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer. (§ 7,6)
NB! Det er et nyt krav
- Sikre, at kunderne holder behørig afstand – også i købssituationer. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs.
- KUN dagligvarehandel og apoteker må holde åbent i Storcentre og overdækkede arkader.
De nye initiativer er indført fra dags dato.

FødevareDanmark opfordrer kraftigt til at alle krav følges!
Det er vigtigt, at butikkerne bidrager med at passe på medarbejderne og kunderne for at hindre spredning af coronavirus. 
Se den fulde liste over de nye tiltag og hvilke regler, der gælder på linket her 
Link til bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) her

VIGTIGT - SKILTE TIL OPHÆNG;
Herunder vedhæftet fire skilte til print og ophæng. (opdateret 18.03.2020)

Covid19_skilte_A4_Antal kunder (1).pdf
Covid19_skilte_A4_Pas på hinanden (1).pdf
Covid19_skilte_A4_Vis hensyn (1).pdf
Covid19_skilte_A4_Medarbejdere_butik.pdf

Gode råd
Udover disse skærpede krav opfordrer FødevareDanmark alle til at følge og indskærpe følgende råd:
- Hold afstand til andre - helst op til 2 meter. Det gælder både, når man går rundt i butikken, venter i køen eller står foran kassemedarbejderen. Undlad at række ind over andre kunder. De fleste dagligvarebutikker sætter nu afstandsmarkeringer med tape på gulvet.
- Sørg for så kortvarig kontakt som muligt. Så snart kunderne har lagt sine varer på båndet eller disken, bør man træde et skridt tilbage for at holde afstand. Hvis du betaler med kontanter, så læg dem på kassen eller disken i stedet for at give ekspedienten dem i hånden.
- Hav håndsprit med i tasken. Det er en god idé at spritte sine hænder af, både når man går ind i en butik og forlader den igen. Vask altid hænderne grundigt med sæbe ved hjemkomst.
- Host eller nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Tag hensyn og hold armen op foran munden, så du nyser eller hoster ind i ærmet ved albueleddet og ikke risikerer at sprede smitte omkring dig.
- Medarbejdere og kunder der er syge, eller har sygdomssymptomer, skal blive hjemme. Så udsætter man ikke andre for fare. Få en ven eller et familiemedlem til at hjælpe med indkøbene.

Vi opfordrer samtidig butikker selv til, at indføre tiltag og dermed hindre smittespredning i det danske samfund:
- Butikkerne kan bede folk om at forlade butikken, hvis kunden hoster eller på anden måde har en adfærd, som kan virke som smittende adfærd.
- Lav afstandsmarkering med for eksempel tape, så kunder ikke står tæt på hinanden i køen.
- Opstil håndsprit til medarbejdere og kunder, hvis det er muligt.
- Hæng myndighedernes råd op i butikken.
- Butikkerne kan vælge at lukke kunderne ind i et mindre antal ad gangen.

Fødevarestyrelsen har også samlet en række svar og spørgsmål, der relaterer sig til branchen:
Spørgsmål og svar om coronavirus for borgere, restauranter, butikker og andre fødevarevirksomheder.