Nyheder

01.12.21 - Brug af mundbind i detailhandlen

Reglerne om mundbind er modificeret med virkning fra og med den 1. december.  
Erhvervsministeriet meldte den 27. november ud, at der stilles krav om mundbind eller visir for ansatte, medmindre virksomheden stiller krav om, at de ansatte har et gyldigt Coronapas

NYT!
Det er nu muligt for den enkelte ansatte at blive undtaget af kravet om brug af mundbind og visir, selvom virksomheden som helhed ikke stiller krav om Coronapas. Det betyder i praksis, at den enkelte butiksansatte kan blive undtaget kravet om mundbind eller visir, hvis vedkommende kan fremvise gyldigt Coronapas. Det vil fortsat være op til arbejdsgiveren at kontrollere medarbejdernes Coronapas.
Du kan her læse nyheden fra Erhvervsministeriet.  

Præcisering af reglerne i øvrigt
I bekendtgørelse 2219 af 30. november er retningslinjerne for krav om Coronapas og mundbind m.v. præciseret.  

  • Kravet om brug af mundbind i detailhandlen (for medarbejdere) er ikke gældende for så vidt angår aflukkede rum/ lokaler hvortil kun personale har adgang eller rum/ lokaler, hvor medarbejderen er afskærmet fra området med kundeadgang.
  • Der skal alene tillades adgang for kunder og lignende, der overholder kravet om brug af mundbind eller visir med følgende undtagelser:
  1. når kunden og lignende sidder eller ligger ned.
  2. når personer grundet nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
  3. når der i øvrigt er et anerkendelsesværdigt formål, herunder:

- kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

- Under indtagelse af medicin

- Under samtale med personer, der mundaflæser

- Ved vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser

- Hvis politiet skal foretage identifikation

- Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir

  • Der skal opsættes informationsmateriale om muligheden for bortvisning ved manglende efterlevelse af kravet om brugen af mundbind (husk også skiltning om krav til brug af mundbind). Plakaten om bortvisning er under udarbejdelse. Der vil blive udsendt information, når plakaten er udarbejdet.

Bekendtgørelsen ophæves den 10. december 2021. FødevareDanmark vil orientere om en evt. forlængelse.

28.11.21 - Mundbind genindføres

Fødevaredanmark skrev den 26. november, at krav om mundbind eller visir genindføres bl.a. i detailhandelen og indkøbscentre den 29. november. Erhvervsministeriet har nu præciseret de nye retningslinjer. Se her.  

Bemærk som noget nyt:
"Ansatte vil dog være undtaget for kravet, hvis virksomheden stiller krav om at de ansatte har gyldigt Coronapas.” 
Der henvises til mail af den 26. november fra FødevareDanmark vedrørende information og erklæring om Coronapas.  

Serveringssteder
Ved bl.a. indendørs serveringssteder skal der forevises Coronapas.

Skiltning
Der gælder krav om, at virksomheder, som pålægges krav om enten mundbind eller Coronapas, opsætter skilte, som informerer kunderne om kravet. Du finder her adgang til myndighedernes plakater og informationsmateriale; herunder skiltning om mundbind og Coronapas.

28.11.21 - Skilte til download

Haandhygiejne_A4_04.pdf
Forebyg smitte. Gå alene ind i butikken.pdf
Hold_afstand_plastikskaerm_A4_farve-dk_tilgangelig.pdf
Forebyg smitte.pdf
Sygdom_A4_farve_tilgaengelig.pdf
Sådan bruger du et mundbind.pdf
Stop. Har du symptomber? Så gå ikke ind.pdf
Her bruger vi mundbind.pdf