Nyheder

06.07.21 - Webinar: Slutafregning i forbindelse med Covid-19-kompensation

17.06.21 - Handske- og arealkrav

Handskekrav
Kravet om brug af handsker ved salg og anden udlevering af ikke-emballerede fødevarer er bortfaldet, og er dermed ikke længere en restriktion i forbindelse med håndtering af covid-19.  

Arealkrav
Pr. 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 m2 pr. person.
For så vidt angår arealkravet for serveringsteder mv., hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 1. juli 2021. 

11.06.21 - Ny politisk genåbningsaftale
Den nye aftale betyder bl.a. at: 
- Krav om mundbind/visir ophæves den 14. juni 2021. 
- Åbningstiden på serveringssted udvides fra 11. juni 2021 til kl. 24.00 og for serveringssteder mv., hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 1. juli 2021. Datoen for ophævelse af arealkravet er med forbehold, da der er oplyst 2 datoer ( 1. og 15. juli 2021) i aftalen. Når bekendtgørelsen foreligger, vil der blive fremsendt skrivelse med den aktuelle dato.
Coronapassets udfasning begynder fra den 14. juni 2021.

Du finder den samlede genåbningsplan i nedenstående bilag. 

Bilag.pdf

19.05.21 - Kompensationsordninger
På baggrund af den økonomiske ekspertgruppes anbefalinger ophører de generelle kompensationsordninger 1. juli og erstattes af nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder. Læs mere i linket herunder. 
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/maj/regeringen-indgaar-bred-aftale-om-sommer-og-erhvervspakke...

19.05.21 - Slutafregning af kompensation. Download og se faktaark nedenfor.

Faktaark.pdf

05.05.21 - Slutafregning i forbindelse med kompensation
Erhvervsstyrelsen er i fuld gang med at slutafregne den økonomiske kompensation, som virksomheder, selvstændige og freelancere har fået udbetalt inden for udvalgte kompensationsordninger og perioder i 2020 (se nedenfor). De 130.000 virksomheder, som har modtaget kompensation under disse ordninger, skal indberette deres dokumentation for kompensationen senest 30. juni 2021. Bemærk, at fristen tidligere var 31. maj. Den nye frist gælder alle virksomheder. Se mere i vedhæftet fil. 

Faktaark_Hjælp til at komme i gang med slutafregning.pdf

04.05.21 - Nyt om genåbning den 6. maj
Den 4. maj er der indgået en ny politisk genåbningsaftale.  
Aftalen betyder bl.a. at kravet om forudgående bordreservation, der er tidsmæssigt adskilt med 30 minutter fra ankomsten, på indendørs serveringssteder ophæves med virkning fra og med den 6. maj.  Aftalepartierne er samtidig enige om, at der skal udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser begyndende fra den 21. maj 2021. Der er endnu ikke lempet på afstands- og arealkravet for butikkerne.
Du finder den samlede genåbningsplan i nedenstående fil.

Aftale om genåbning den 6. maj-2021.pdf

19.04.21 - Nyt om genåbning den 21. april 

Serveringssteder 

Der er den 22. marts blev der indgået en rammeaftale om plan for den videre genåbning af Danmark. Den 15. april blev der indgået en aftale om udmøntning af aftalen.  
Åbning af serveringssteder indgår som en del planen. Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har den 18. april udstedt nærmere retningslinjer for serveringssteder: 

 • Der gælder ikke et arealkrav for udendørsservering.  
 • For indendørsservering gælder et arealkrav på 4 m2 pr. kunde. Dog 2 m2, hvis kunderne i det væsentlige grad sidder ned.
 • Restauranters og øvrige serveringssteders udendørs- og indendørs arealer bør indrettes, så der kan holdes 1 meters afstand mellem gæster.
 • Der gælder krav om mundbind eller visir i serveringsteders lokaler, men ikke ved udendørs lokaliteter.
 • Der er krav om kunders fremvisning af Coronapas ved indendørs servering.
 • Serveringssteder skal holde lukke senest kl. 23.00. Dog må sidste udskænkning ikke ske senere end kl. 22.
 • For et Coronapas i form af et positivt resultat af en covid-19-test gælder det, at denne er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
 • Der er indført krav om forudgående bordreservation for indendørsservering på serveringssteder. Dermed forstås at forudgående reservationen foretages tidsmæssigt adskilt (min. 30 min) fra ankomsten til det indendørs serveringssted. Der er ingen formkrav til, hvordan den forudgående reservationen skal ske. Denne kan således f.eks. foretages online, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Indkøbscentre mv. 

De store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. genåbner den 21. april.  
Aftalerne om udmøntning af genåbning og retningslinjer for serveringssteder er vedhæftet.

Aftale om udmøntning af rammeaftale.pdf
Retningslinjer for serveringssteder.pdf

13.04.21 - Nyt om arealkrav
På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger har Regeringen besluttet at lempe og forsimple arealkravene til detailhandlen. Arealkravene harmoniseres fra og med tirsdag den 13. april på tværs af detailhandlen, så der ikke længere skelnes mellem dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker eller indkøbscentre mv. Der indføres samtidig en trappemodel, hvor arealkravet pr. kunde i butikker med et areal på 0-1999 m2 reduceres fra 7,5 til nu 4 m2. Se den samlede aftale og trappemodel for arealkravet i filen herunder. 

faktaark arealkrav.pdf

07.04.21 - VIGTIGT!  Faktaark om slutafregning
Din kompensation afhænger af din slutafregning. Læs mere og download faktaark herunder.

Indberetning af oplysninger til slutafregning af kompensation[49].pdf
Faktaark om slutafregning.pdf
01.03.21 - M2 krav i butikken.

Fødevaredanmark udsendte i fredags nye retningslinjer og restriktioner; herunder M2-krav pr. kunde i butikken. Det blev anført, at der for udvalgsvarebutikker (fx sko, tøj og andre varige forbrugsgoder) var et skærpet krav på 10 M2 gulvareal pr. kunde - dette hvortil der er offentlig adgang. Vi kunne fra Sikkerhedsstyrelsen ikke få bekræftet at dagligvarebutikker (bagere, slagtere og øvrige fødevarebutikker), var undtaget af denne skærpelse. Tidligere var kravet som bekendt 7,5 M2 gulvareal pr. kunde.    

Efter fornyet kontakt til myndighederne (den 1. marts), har vi nu fået oplyst/bekræftet, at dagligvarebutikker fortsat er omfattet af 7,5 M2 kravet pr. kunde.

26.02.21 - Regeringen, SF, RV og EL er blevet enige om en gradvis genåbning af Danmark fra og med mandag den 1. marts 2021. 

Aftalen betyder bl.a. at udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.  

OBS!  KVADRATMETERKRAV

Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre mv.) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Der indføres i den forbindelse skærpede kvadratmeter på 10 m2 pr. kunde i butikker under 2000 m2 (tidligere 7,5 m2 pr. kunde). For butikker mellem 2000 m2 og 4.999 m2 indføres et arealkrav på 20 m2 pr. kunde (tidligere 10 m2).

For de fortsat lukkede udvalgsbutikker på 5.000 m2 eller derover (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre mv.) laves der en særlig undtagelse, så de under forudsætning af dokumenteret tidsbestilling kan tillade adgang for max 1 kunde pr. 250 m2. 

Forlængelse af andre tiltag og restriktioner

Restriktioner der udløber den 28. februar forlænges til den 5. april - herunder:

 • Arbejdspladser opfordres fortsat til hjemmearbejde
 • Stormagasiner og centre mv. skal holde lukket.
 • Liberale serviceerhverv skal holde lukket.
 • Serveringssteder skal holde lukket, dog med mulighed for takeaway
 • Fortsat krav om mundbind og visir ved bl.a. indkøb

Vedhæftet findes:

 • Faktaark om partiernes aftale; herunder om yderligere lempelser i Nord- og Vestjylland samt på Bornholm.
 • Folder om gradvis genåbning af Danmark

Politisk aftale om genåbning af Danmark.pdf
Pjece gradvis genåbning af Danmark.pdf
11.02.21 - Ny pulje på 35 mio. kr. til at kompensere de virksomheder, der har sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned.
Det gælder f.eks. julemad/juleøl. Der vil være et loft på 200.000 kr. pr. virksomhed. Læs mere i linket her.

11.02.21 - Krav til arbejdsgivere om sikring af covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark - undtagelsesbestemmelse til isolationskrav

Krav om test for tilrejsende arbejdskraft.pdf
Plan for test af tilrejsende arbejdskraft.pdf
Pjece - krav om test og isolation.pdf

09.02.21 - Nye krav om test og isolation ved indrejse i Danmark

Nye krav om isolation ved indrejse i Danmark.pdf
Pjece_Krav om test og isolation ved indrejse i Danmark_NKC1.pdf
04.02.21 - Ny låneordning for A-skat og AM-bidrag til små og mellemstore virksomheder

Dermed kan virksomheder søge om at låne et beløb, der svarer til det, der er indberettet rettidigt i A-skat og am-bidrag for perioderne august og december 2020. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.

Ansøgningsperioden løber fra 3. februar og frem til 31. marts 2021. Læs mere i linket her

05.02.21 - Der er nu åbnet op for ansøgninger om lønkompensation frem til og med den 7. marts
Se vejledning og mere information på linket her
02.02.21 - Ny lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte

Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte.pdf

21.01.21 - Skilte til ophæng (A4)

Plakat med antal kvadratmeter A4 farve.pdf
Max antal personer i butikken.pdf
Forebyg smitte. Gå alene ind i butikken.pdf
Haandhygiejne_A4_04.pdf
Hold_afstand_plastikskaerm_A4_farve-dk_tilgangelig.pdf
Forebyg smitte.pdf
Sygdom_A4_farve_tilgaengelig.pdf
Sådan bruger du et mundbind.pdf
Stop. Har du symptomber? Så gå ikke ind.pdf
Her bruger vi mundbind.pdf

15.01.21 - Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder

Følgende skal bemærkes til aftalen: 
- Der kan for den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger kompensation for varsles afholdelse af 1 feriedag optjent efter ferieloven eller en afspadseringsdag med løn  eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til 1 dag – afholdelse af tjenestefri i 1 dag uden løn. Dette er gælder for hver lønkompenserende måned (svarende til 28 kalenderdage).
- Der afholdes dog 1 feriedag m.v. i løbet af de første 21 fulde kalenderdage lønmodtageren er hjemsendt med lønkompensation, dvs. hjemsendes man under 21 dage afholdes der ikke feriedage m.v.

Bestemmelsen om ferie gælder indtil de nuværende skærpede restriktioner ophører, dog kan lønmodtageren maksimalt pålægges at bidrage med 5 feriedage mv. i perioden omfattet af aftalen. Deltidsansatte ”bidrager” forholdsmæssigt med afholdelse af fridage.  

- Virksomheden modtager lønkompensation for de dage, hvor medarbejderen afholder ferie med løn på samme vis som i ordningen, der fulgte trepartsaftalen af den 15. marts 2020.
- Elever, lærlinge og praktikanter fritages for kravet om at afholde feriedage m.v.
- Når de skærpede krav ophører, vil der være en omstillingsperiode på 7 kalenderdage, hvor virksomheden fortsat kan søge lønkompensation.  

aftaletekst-om-forlaengelse-af-loenkompensation.pdf

06.01.21 - Med virkning fra den 6. januar kl. 12 er der indført nye og skærpede krav for at imødegå spredning af Covid-19
Herunder følgende: 
- Afstandsanbefalingen øges fra 1 til mindst 2 meter. Der indføres skiltekrav om opfordring til 2 meters afstand i butikken. Manglende skiltning er strafbelagt. I forbindelse med betalingssituation kan plastikskærme træde i stedet for kravet om 2 meters afstand. 

- Som følge af ændret afstandskrav nedjusteres antallet af, hvor mange personer der kan opholde sig på samme tid i fx dagligvarebutikker.
Arealkravet er nu 7,5 kvadratmeter pr. kunde i dagligvarebutikker på under 2000 kvadratmeter kundeareal og max 266 kunder. For dagligvarebutikker med et areal på mellem 2000 og 4999 kvadratmeter er kravet 10 kvadratmeter pr. kunde og max 500 kunder – her stilles der nu krav om optælling af antallet af kunder i butikken for sikring af overholdelse af kravet om max 500 kunder i butikken.

- Undtagelsen til
forsamlingsforbuddet ændres, således at muligheden for at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer, herunder ved konferencer ikke længere finder anvendelse
Læs mere i filen herunder. 

PjeceClusterB117050121NKCv2.pdf

30.12.20 - Kompensationsordninger forlænges til foreløbig den 17. januar
Læs mere her.

18.12.20 - QAs om nedlukning af detailhandlen

QAs om nedlukning af detailhandlen.pdf

17.12.20 - COVID-19-nedlukning hen over jul og nytår
Regeringen har den 16. december bekendtgjort nye tiltag og restriktioner frem mod og hen over jul og nytår baseret på en anbefaling fra sundhedsmyndigheder. 
Læs mere her
Følgende tiltag er iværksat for detailhandlen og visse erhverv med tæt fysisk kontakt til kunder:

Før jul:
- Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer samt udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover lukkes fra den 17. december til og med den 3. januar 2021.
Der vil fortsat kunne afhentes pakkepost, ligesom der fortsat kan købes julegaver mv. i de butikker, der ikke er omfattet af restriktionerne.

Efter jul:
- Fra og med den 25. december 2020 lukke alle udvalgsvarebutikker, også dem under 5.000 m2.
Der kan i hele perioden fortsat holdes åbent i dagligvarebutikker, apoteker og butikker med medicin-udstyr.

FødevareDanmark bemærker:
Eftersom dagligvarebutikker er undtaget af restriktionerne, vil supermarkeder, slagtere, bagere, ostehandlere, fiskehandler mv. fortsat kunne holde åbent. Denne undtagelse af lukningskravet er også gældende for dagligvarebutikker beliggende i indkøbscentre, arkader mv.

Øvrige tiltag/krav:
- Der indføres krav om skiltning i hele detailhandlen om at opfordre til at handle alene.
- Der indføres krav om at alle butikker skal have en medarbejder, der tydeligt er ansvarlig for håndtering af COVID-19, herunder tilstrækkelig med håndsprit mv.

FødevareDanmark anbefaler:
Der er endnu ikke udstukket konkrete retningslinjer for krav til en COVID19-medarbejderansvarlig. FødevareDanmark anbefaler, at der laves en skriftlig instruks til den pågældende medarbejder. Instruksen skal indeholde opgaver (Opfyldning af håndsprit, skiltning m.v.). Det bør i instruksen anføres, hvem der er udpeget og hvem der måtte erstatte medarbejderen i dennes fravær.

14.12.2020 - Nyt vedrørende selvisolation efter ophold i udlandet
Udenrigsministeriet har udfærdiget en ny vejledning vedrørende EU- og Schengenlandene samt Storbritannien. Se her
Vær særligt opmærksom på afsnit vedrørende selvisolation efter hjemkomst fra ”orange” lande eller regioner:
”En ny generel sundhedsanbefaling indføres. I dag ændres anbefalingen om selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra et orange land eller region. I stedet anbefales selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Isolationen kan brydes ved negativt testsvar foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark. I praksis vil der således fremover blive tale om selvisolation i fem dage fremfor – som nu – i 14 dage. Den nye sundhedsanbefaling gælder både nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Sundhedsmyndighederne anbefaler en PCR-test ved hjemkomst fra et land eller region, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.”
Vejledningen kan især have betydning for virksomheder med udenlandsk arbejdskraft, hvor medarbejderen vælger at holde ferie i hjemlandet i julen.

10.12.2020 - Lønkompensationsordningen genindføres
Regeringen har i dag den 10. december 2020 efter forhandling med arbejdsmarkedets parter genindført lønkompensationsordningen. Ordningen er gældende for hele landet, hvilket betyder, at berørte virksomheder udenfor de kommuner, der rammes af restriktionerne ligeledes, kan benytte ordningen.
Læs mere i dokumentet herunder.

Lønkompensationsordningen genindføres.pdf

07.12.2020 - Pressemøde og nye restriktioner
Der har i dag været afholdt pressemøde, hvor nye restriktioner er blevet præsenteret af regeringen. Se nyt fra myndighederne her.
Eksisterende hjælpepakker vil fortsat gælde for virksomheder, der er tvangslukkede. Samtidig vil leverandører til tvangslukkede virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på mindst på 30 pct. forbundet med gentagne og direkte transaktioner med de tvangslukkede virksomheder, have adgang til kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige mv. Læs mere her.
Aftale om arbejdsfordeling vil fortsat også gælde.  Det er senest aftalt, at hjælpepakkerne forlænges og gælder frem til og med den 28. februar 2021.
FødevareDanmark vil holde sig opdateret med evt. nye hjælpepakker og/eller andre tiltag, der måtte blive iværksat af myndigheder. Hold dig orienteret her på hjemmesiden.  

02.12.2020 - Nye restriktioner i hele landet for butikker og handel
Se mere i vedhæftet fil herunder.

Nye restriktioner i hele landet for butikker og handel.pdf

30.11.2020 - Aftale om arbejdsfordeling forlænges
Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger ordningen om dele-job til nu at gælde for hele 2021. Se tre-partsaftalen om forlængelse her – dette uanset om aftalen har været brugt i 2020.
Se faktaark om den oprindelige aftale her.

27.11.2020 - Særlige regler for udbetaling af indfrosne feriepenge
Ikke alle lønmodtagere er omfattet af den nye ferielov og har derved ikke optjent indfrosne feriemidler. De lønmodtager der kan være undtaget fra ferieloven er eksempelvis:
- “Ægte” direktører
- Medhjælpende ægtefæller
- Selvstændige erhvervsdrivende
- Partnere og medejere
Lønmodtagere tilhørende en af ovenstående kategorier, som har en saldo med indfrosne feriemidler stående på lønsedlen, skal tilbageføre beløb og feriedage, da der ikke er ret til indfrosne feriemidler.

24.11.2020 - Test af medarbejdere: Ny lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19
Det er nu muligt for arbejdsgivere at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19. Lønmodtagere, der ikke efterkommer arbejdsgiverens påbud om test, vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt. Se loven her.
Pålæg om en test skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn, der måtte være for en virksomhed.

Lønmodtager skal hurtigst muligt at oplyse om tidspunktet for testen og resultatet af en test. Oplysningspligten kan pålægges både i situationer, hvor testen er pålagt, og hvor en test tages af lønmodtageren uden et forudgående arbejdsgiverpålæg.

Arbejdsgiveren skal skriftligt informere lønmodtageren om, at denne pålægges at blive testet for COVID-19 samt angive en begrundelse for pålægget.
 
En test pålagt af arbejdsgiveren skal så vidt muligt gennemføres inden for sædvanlig arbejdstid. Hvis ikke det er muligt at få tid til en test inden for sædvanlig arbejdstid, skal lønmodtageren kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen (uden for arbejdstiden).  
En lønmodtager skal skriftligt informeres om sanktioner, der bliver anvendt, hvis kravet om en test ikke imødekommes.
En arbejdsgiver, der ikke overholder formalia for pålæg af testen, kan blive pålagt at betale en godtgørelse til medarbejderen. Kontakt FødevareDanmark hvis du er i tvivl, eller har brug for hjælp til udfærdigelse af et pålæg om at få foretaget en test.

19.11.2020 -  Betydelig lempelser af restriktioner i Nordjylland
Hovedparten af de særlige tiltag og restriktioner i det berørte kommuner i Nordjylland ophæves med virkning fra 19. november 2020.
Det er ikke oplyst hvilken betydning det har for lønkompensationsordningen, men vurderingen er, at den ophører.
Læs mere i filen herunder.

Nordjylland-med-lempelser-pr-191120.pdf
10.11.2020 - Der er i weekenden indgået en ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland

1) Tilpasning af lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder
Den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder udvides til at omfatte lokale arbejdssteder.
Da Fødevareforsyningen betragtes som ”kritisk funktion”, har bestemmelsen mindre relevans for medlemmer af Fødevaredanmark, da ingen eller kun få medlemmer vil være ramt af tvangslukning. 

2) Lokal genindførelse af den tidligere kompensationsordning
Tidligere lønkompensationsordning genindføres for virksomheder beliggende i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune. Virksomheden skal hjemsende mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Virksomheden betaler fuld løn til medarbejderne. Kompensationen udgør 75 % af den samlede lønudgift for funktionærer og 90 % for ikke-funktionæres løn, dog maks. 30.000 kr. pr. ansat. Der kan alene søges kompensation for medarbejdere, som er ansat før den 6. november.

3) Pendlingslønkompensationsordningen for virksomheder og borgere berørt af restriktionen vedr. pendling på tværs af kommunegrænser

Virksomheder med arbejdssteder i og uden for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune vil kunne benytte sig af ordningen, hvis den enkelte medarbejder ikke kan arbejde på grund af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænserne. Det er endnu uvist om virksomheder, der betragtes som ”kritisk funktion”, kan benytte sig af ordningen, da virksomhederne (de ansatte) som udgangspunkt er undtaget af bestemmelsen transport på tværs af kommunegrænser. Betaling og krav til antal hjemsendte er tilsvarende ordningen for kompensationsordning (se punkt 2).

Se trepartsaftalen her.

06.11.2020 - Lokale restriktioner i Nordjylland

Den 5. november 2020 iværksatte regeringen en række lokale restriktioner og tiltag i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, for at reducere smitteudviklingen. Tiltagene er foreløbigt gældende fra 9. november til og med den 3. december 2020.  Du kan se myndighedernes fakta-ark om de nye restriktioner her
FødevareDanmark har udarbejdet et fakta-ark vedr. arbejdspladser, transport og vandrende arbejdstagere inkl.  bemærkninger. 
Læs mere i vedhæftet fil herunder. 

Nye restriktioner i Nordjylland.pdf

31.10.2020 - Læs mere om det nationale varslingssystem og den aktuelle risikovurdering her

29.10.2020 - Medarbejder(e) smittet med COVID-19 - Hvad gør man som arbejdsgiver!?
Download og læs vejledning og faktaliste i filen herunder.

Medarbejder(e) smittet med COVID-19.pdf

29.10.2020 - Mundbindskrav i detailhandlen - Vigtig nyt!
Fra og med den 29. oktober træder krav om mundbind i detailhandlen i kraft. Bekendtgørelsen, der regulerer brugen, er nu tilgængelig.
Læs nedenstående bemærkninger fra FødevareDanmark og bliv klogere på de nye krav og bekendtgørelsen.

Mundbindskrav bekendtgørelse 29. okt. 2020.pdf

28.10.2020 - Aftale om udvidelse af hjælpepakker
Ny aftale om udvidelse af hjælpepakker mellem Regeringen, Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre.
FødevareDanmark er i fuld gang med, at tolke den nye aftaletekst, og går nu i dialog med ministeriet for at fastslå, hvilke dele af aftalen der har relevans for vores medlemsvirksomheder. Vi opdaterer her på siden når svar foreligger.
Læs aftalen i linket herunder.  
https://em.dk/media/13919/aftale-om-udvidelse-af-hjaelpepakker.pdf 

27.10.2020 - Vejledning for de ansattes brug af mundbind en hel arbejdsdag som sikring mod Covid-19.

Et mundbind påvirker ikke vejrtrækningen i lige så høj grad som et filtrerende åndedrætsværn (P2- og P3-masker), da mundbindet ikke slutter fuldstændigt tæt til ansigtet. Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn fastsætter derfor ikke regler om begrænsning af brugen af mundbind. Det kan dog være en gene for vejrtrækningen at skulle have mundbind på, og arbejdsgiver bør derfor tilrettelægge arbejdet med passende pauser i løbet af arbejdsdagen, hvor det er muligt for de ansatte at tage mundbindet af.
Der er ikke krav om pausernes hyppighed, som vil være afhængig af, hvilken type arbejde der udføres og derfor skal tilrettelægges ud fra en konkret vurdering. Jo mere fysisk belastende et arbejde er, des hyppigere og længere pauser vil der være behov for.  
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skifter mundbind mindst hver 4. time. Derudover skal mundbindet skiftes, hvis det ikke længere er rent og tørt.
Ansatte, som fx har problemer med vejrtrækningen, når de bærer visir eller mundbind er fritaget fra kravet om mundbind eller visir. Rigspolitiet oplyser, at der ikke er krav om dokumentation for, at man ikke kan bære mundbind eller visir af helbredsmæssige årsager.

26.10.2020 - Testcertifikat ved indrejse fra højrisikolande. 

Der er nu fra ministeriet kommet yderligere retningslinjer vedrørende indrejse fra højrisikolande.  

Personer med bopæl i højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet. 

Højrisikoland defineres på samme måde som det anbefales i EU-rådshenstillingen af 13. oktober 2020 om en koordineret EU-tilgang til rejserestriktioner (dvs. røde og grå lande (grå lande er lande for hvilke der ikke er fremkommet data for kategoriseringer)).

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/UPN/bilag/14/2267187.pdf 

Oversigten over højrisikolande i EU, Schengen samt Storbritannien opdateres ugentligt af Statens Serum Institut. Se seneste liste her

Der vil snarest blive oplagt link, der henviser til den enhver tid aktuelle liste.  

OBS OBS OBS… Farvekoderne i Listen fra Statens Serum Institut, svarer ikke overens med udenrigsministeriets farvekoder.


26.10.2020 - Opdatering fra Sundhedsstyrelsen: er at plexiglas foran kunden er godkendt. 

Når/hvis man bevæger sig med kunden i salgsarealet, skal man bære mundbind. Visir er godkendt.
Efter vores erfaringer, så findes der: Visir – Type I mundbind – Type II mundbind – Type II2 Mundbind og stofmundbind med krav om vask. Vi er ikke bekendt med der er nogle specielle krav ift. typer af mundbind i skrivende. 

Opdateres løbende….

24.10.2020 - Der har den 24. oktober været afholdt pressemøde vedrørende nye restriktioner for vandrende arbejdstagere, der fremover skal kunne fremvise en negativ Coronatest for at krydse grænsen til Danmark.

Restriktionen angår udenlandsk arbejdskraft fra højrisikolande. Ved henvendelse til ”Den myndighedsfælles hotline”  den 24. oktober, er det ikke lykkedes af få afklaret om højrisikolande omfatter ”orange” lande eller alene ”røde” lande (se udenrigsministeriets kategorisering her. Det kan heller ikke oplyses, om restriktionen træder i kraft med øjeblikkelig virkning eller fra mandag den 26. oktober(eller senere). Indtil en afklaring har fundet sted anbefaler Fødevaredanmark, at også orange lande betragtes som højrisikolande, når medarbejdere skal vejledes i forhold til krydsning af grænsen til Danmark.

Læs pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet her.
Vejledning fakta-ark om begrænsninger ved krydsning af grænsen findes her.  Der henvises i fakta-ark til bilag 1.  Bemærk bl.a. følgende: 

 • Der laves en række undtagelser til kravet, f.eks. for grænsependlere, der dagligt krydser grænsen og godstransport af hensyn til forsyningssikkerheden.
 • Der opfordres til brug af mundbind i forbindelse med al samtransport med deltagelse af mere end to personer, hvor transporten er arbejdsrelateret.
 • Der opfordres til, at arbejdsgivere, hvor der er tilrejsende arbejdskraft på arbejdspladsen, skal organisere og fordele arbejdet, så det løses i mindre grupper, hvor det er de samme 5-10 personer, som arbejder sammen og holder pauser sammen.
 • Arbejdsgivere/hvervgivere opfordres til at oplyse om ”Smittestop-appen” til tilrejsende arbejdstagere.

23.10.2020 - Nye restriktioner gældende fra den 26. oktober
I forbindelse med nye restriktioner gældende fra den 26. oktober har myndighederne lavet en animeret video der nemt forklarer de nye tiltag.
Se videoen her og få et hurtigt overblik på https://coronasmitte.dk/overblik.

07.10.2020 - Kompensationsordning forlænges t.o.m. den 31. oktober 2020.

28.09.2020 -
Kompensationsordning: Underleverandører kan nu kompenseres for faste omkostninger
Der er mellem Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet indgået en aftale, der angår kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger i åbningstiden. Aftalepartierne er enige om, at underleverandører, hvis altovervejende leverancer er til barer, restauranter og caféer mv., der bliver pålagt en begrænsning i åbningstiden, i lighed med barer, restauranter og caféer bør være kompensationsberettigede for faste omkostninger.
Aftalen findes her:
https://em.dk/media/13899/endelig-aftaltetekst-200920.pdf?mc_cid=60184504e7&mc_eid=%5BUNIQID%5D

25.09.2020 - Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger på åbningstiden.
Som følge af den fortsat høje, og i nogle kommuner stadigt stigende, smittespredning, har sundhedsmyndighederne vurderet, at der er behov for at begrænse åbningstiden for barer, restauranter og caféer mv. til kl. 22.00 i først hovedstadsområdet i perioden fra den 17. september til den 1. oktober 2020 og sidenhen i hele landet fra 19. september til og med den 4. oktober 2020.  Aftalepartierne er derfor enige om at passe ekstra på det by- og restaurationsliv, som vi alle værner om ved at kompensere barer, restauranter og caféer mv. for begrænsninger på åbningstiden i den midlertidige periode, hvor nedlukningen gælder.
Se aftalen i filen herunder. 

endelig-aftaltetekst-200920.pdf

18.09.2020 - Hold din fødevarevirksomhed og medarbejdere opdateret
På https://www.sst.dk/da/corona opdaterer Sundhedsstyrelsen hver dag situationen i Danmark. Her kan I finde gode råd og nyttig information til, at tackle en dagligdag med COVID-19.  I har ligeledes mulighed for, at download og printe relevante plakater og information til jeres produktion, butik eller lager. 

26.05.2020 - FødevareDanmarks medlemsundersøgelse omhandlende konsekvenser af COVID-19 for branchen
Undersøgelsens formål er at belyse, hvilke økonomiske og personalekonsekvenser som corona-epidemien har haft for branchen. Læs hele undersøgelsen i linket herunder. 

MEDLEMSUNDERSØGELSE FVDK.pdf

20.05.2020 - COVID 19 – nu anerkendt som arbejdsskade 
COVID 19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at den sygdomsramte har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg, eller hvis vedkommende har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde og efterfølgende er blevet syg. Læs mere her.
Som arbejdsgiver skal du kunne dokumentere, at du der på virksomheden er truffet fornødne foranstaltninger for at imødegå smittefare. Du bør derfor internt informere medarbejderne om forholdsregler, der er truffet, og hvilke tiltag der er iværksat for at undgå/minimere smitte – fx: 

Retningslinjer for mødeafholdelse; herunder afspritning af hænder, afstand, skypemøder frem for fysiske møder osv.
Afstande mellem kollegaer generelt.
Afspritning af hænder.
Rengøring; herunder procedure for afspritning af dørhåndtag, greb på låger osv. 
Det anbefales i øvrigt løbende at holde sig ajour med sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndhygiejne, holde afstand osv. Se her. 

21.04.2020 - Fritagelse for betaling af G-dage ved force majeure og arbejdsfordeling
Der er vedtaget en ny lov om fritagelse for betaling af G-dage ved hjemsendelse under force majeure og arbejdsforening.
Loven betyder, at der i perioden fra og med den 27. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 ikke skal betales dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som i denne periode bliver omfattet af hjemsendelse eller arbejdsfordeling.
Se aftalen her

18.04.2020 - Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/trepartsaftale-om-midlertidig-loenkompensation-forlaenget-med-en-maaned/

18.04.2020 - Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakker  
En række af tiltagene i hjælpepakkerne bliver nu forlænget med en måned til 8. juli. Derudover er der aftalt nye tiltag for at forhindre fyringer og konkurser.
Læs mere her eller linket herunder:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/regeringen-og-alle-folketingets-partier-er-enige-om-at-justere-og-udvide-hjaelpepakker-til-dansk-oekonomi

16.04.2020 - Likviditetsberedskab i krisetider for medlemmer (samarbejdsaftale)
Download pdf filen herunder og læs mere om Kapitalbørsen og dens likviditetsberedskab.

Likviditetsberedskab - HANDLINGSPLAN i krisetider.pdf

06.04.2020 - Omsætningskompensation og kompensation for faste omkostninger
Vi har tilføjet faktaark og nyttig information omkring kompensation for faste omkostninger og omsætningskompensation. Læs mere her


28.03.2020 - Coronavirus og fødevarer - for virksomheder
Opdateret af Fødevarestyrelsen

I hvilke funktioner er det nødvendigt, at medarbejderen bruger handsker?
Medarbejdere, der betjener delikatesseafdelinger eller butikker med pålægsvarer: Medarbejdere, der håndterer pålægsvarer, der efterfølgende bliver pakket ind og givet til kunden, som lægger det i indkøbsvognen, skal, som de plejer, holde en god personlig hygiejne og sikre, at der ikke sker krydsforurening mellem rå og spiseklare fødevarer. Fødevarestyrelsen vurderer, at fordi pålægsvarerne som udgangspunkt ikke bliver varmebehandlet af forbrugeren, skal medarbejderen bruge handsker i denne særlige corona-situation.

I hvilke funktioner er det ikke nødvendigt, at medarbejderen bruger handsker?
Medarbejdere, der håndterer uemballeret fersk kød, fisk o.l. fx i delikatesseafdelinger i supermarkeder eller i slagterforretninger og fiskehandlere: Medarbejdere, der håndterer fersk kød og fersk fisk, der efterfølgende bliver pakket ind og givet til kunden, som lægger det i indkøbsvognen/indkøbsnettet, skal, som de plejer, holde en god personlig hygiejne og sikre, at der ikke sker krydsforurening til spiseklare fødevarer. Der er tale om fødevarer, som typisk vil blive varmebehandlet hjemme hos kunden, og når kunden tilbereder det rå kød eller den rå fisk i hjemmet, vil vask af hænder naturligt indgå i processen.

Engrosvirksomheder må midlertidig  indfryse ferske kødprodukter og påføre ny holdbarhedsdato
For at undgå madspild under coronakrisen er det midlertidigt muligt for engrosvirksomheder at indfryse kødprodukter, som er mærket med sidste anvendelsesdato, påføre produkterne en ny holdbarhed som frostprodukter og herefter markedsføre dem som frostvarer. For fødevarer mærket med "bedst før" er denne fremgangsmåde allerede mulig under normale omstændigheder. Denne midlertidige foranstaltning for produkter mærket med sidste anvendelsesdato gælder kun for engrosvirksomheder, der ellers ikke vil kunne afsætte disse varer pga. coronakrisen.

I kan læse mere her:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Corona-og-foedevarer-for-virksomheder.aspx 

26.03.2020 - Guideline til regeringens hjælpepakker
Vi har opdateret vores guideline til regeringens hjælpepakker. De nye opdateringer indebærer kriterier for tilskud, tilskud str., periode, nye betalingsfrister, søgeprocesser, betingelser mv.
Se guideline til hjælpepakkerne her

VIGTIGT - Butikker og specialforretninger - VIGTIGT
18.03.2020 - Regeringen og myndighederne tager nu yderligere tiltag med henblik på, at mindske spredning af smitte med COVID-19 i samfundet.
På et pressemøde tirsdag aften skærpede Regeringen og myndighederne kravene til butikkerne.  
Helt konkret var beskeden til butikkerne, at de skal leve op til en række krav; de skal have plads nok, både ude og inde, så der ingen kødannelse er, og der skal være mulighed for, at kunderne kan spritte af og vaske hænder.
Det er vigtigt, at butikkerne bidrager med at passe på medarbejderne og kunderne for at hindre spredning af coronavirus. 

Helt konkret var beskeden til butikkerne i Danmark, at de skal leve op til en række krav som:
- Plads nok mellem kunderne, både ude og inde, så der ingen kødannelse er.
- I videst muligt omfang sikre udstrakt tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne
- Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde. (§ 7,1) 
Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

- Sikre, at alle medarbejdere overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
- Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.  (§ 7,3) (se vedhæftet)
- Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. (§ 7,3) (se vedhæftet)
- I videst muligt omfang sikre udstrakt tilgængelighed til vand og sæbe og/eller håndsprit også til kunderne.
- Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer. (§ 7,6)
NB! Det er et nyt krav
- Sikre, at kunderne holder behørig afstand – også i købssituationer. Det gælder også eventuel kødannelse udendørs.
- KUN dagligvarehandel og apoteker må holde åbent i Storcentre og overdækkede arkader.
De nye initiativer er indført fra dags dato.

FødevareDanmark opfordrer kraftigt til at alle krav følges!
Det er vigtigt, at butikkerne bidrager med at passe på medarbejderne og kunderne for at hindre spredning af coronavirus. 
Se den fulde liste over de nye tiltag og hvilke regler, der gælder på linket her 
Link til bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) her

VIGTIGT - SKILTE TIL OPHÆNG;
Herunder vedhæftet fire skilte til print og ophæng. (opdateret 18.03.2020)

Covid19_skilte_A4_Antal kunder (1).pdf
Covid19_skilte_A4_Pas på hinanden (1).pdf
Covid19_skilte_A4_Vis hensyn (1).pdf
Covid19_skilte_A4_Medarbejdere_butik.pdf

Gode råd
Udover disse skærpede krav opfordrer FødevareDanmark alle til at følge og indskærpe følgende råd:
- Hold afstand til andre - helst op til 2 meter. Det gælder både, når man går rundt i butikken, venter i køen eller står foran kassemedarbejderen. Undlad at række ind over andre kunder. De fleste dagligvarebutikker sætter nu afstandsmarkeringer med tape på gulvet.
- Sørg for så kortvarig kontakt som muligt. Så snart kunderne har lagt sine varer på båndet eller disken, bør man træde et skridt tilbage for at holde afstand. Hvis du betaler med kontanter, så læg dem på kassen eller disken i stedet for at give ekspedienten dem i hånden.
- Hav håndsprit med i tasken. Det er en god idé at spritte sine hænder af, både når man går ind i en butik og forlader den igen. Vask altid hænderne grundigt med sæbe ved hjemkomst.
- Host eller nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Tag hensyn og hold armen op foran munden, så du nyser eller hoster ind i ærmet ved albueleddet og ikke risikerer at sprede smitte omkring dig.
- Medarbejdere og kunder der er syge, eller har sygdomssymptomer, skal blive hjemme. Så udsætter man ikke andre for fare. Få en ven eller et familiemedlem til at hjælpe med indkøbene.

Vi opfordrer samtidig butikker selv til, at indføre tiltag og dermed hindre smittespredning i det danske samfund:
- Butikkerne kan bede folk om at forlade butikken, hvis kunden hoster eller på anden måde har en adfærd, som kan virke som smittende adfærd.
- Lav afstandsmarkering med for eksempel tape, så kunder ikke står tæt på hinanden i køen.
- Opstil håndsprit til medarbejdere og kunder, hvis det er muligt.
- Hæng myndighedernes råd op i butikken.
- Butikkerne kan vælge at lukke kunderne ind i et mindre antal ad gangen.

Fødevarestyrelsen har også samlet en række svar og spørgsmål, der relaterer sig til branchen:
Spørgsmål og svar om coronavirus for borgere, restauranter, butikker og andre fødevarevirksomheder.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.