Kontrakt anbefaling - Danske Frokost- & Cateringleverandører

DFCL_linkedin_coverjpg

Anbefaling fra DFCL
Vi er klar over at der på nuværende tidspunkt, er en helt uvant situation omkring os alle.

Vi har derfor en klar anbefaling til jer, at indgået kontrakter med kunder fastholdes og følges. Der skal ikke gives kulance på allerede indgået kontrakter, da vi ser en risiko i denne manøvre. En konsekvens deraf kunne sætte en lavine i gang og give præcedens i branchen.
Endvidere er vi naturligvis klar over alvoren af denne ekstraordinære situation og står klar til, at hjælpe ved evt. spørgsmål eller bekymringer.
 
I er altid velkommen til, at kontakte Mads Illum Hansen på tlf. 24 42 11 71 eller mail mih@fvdanmark.dk.

Desuden står vores juridiske afdeling i FødevareDanmark klar til at hjælpe ALLE medlemmer. Kontakt vores hotline under fanen: "kontakt os".