Her opdaterer vi løbende medlemmerne med relevant information omkring Coronavirus / COVID-19 i Danmark

02.06.2020 - Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder
Virksomheder vil resten af året få dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Læs hele aftalen på linket her

26.05.2020 - FødevareDanmarks medlemsundersøgelse omhandlende konsekvenser af COVID-19 for branchen
Undersøgelsens formål er at belyse, hvilke økonomiske og personalekonsekvenser som corona-epidemien har haft for branchen. Læs hele undersøgelsen her

20.05.2020 -  Kravet om de 4 m2 pr. kunde er stadig gældende.

Efter flere henvendelser præciserer FødevareDanmark at kravet om de 4 m2 pr. kunde stadig er gældende. Læs mere her

20.05.2020 - Der skal altid bruges handsker i butikken - uanset funktion.
Der skelnes ikke mellem om man berører fødevarer med hænderne eller har andre opgaver, ligesom der ikke skelnes mellem spiseklare og rå produkter.
Læs mere her


FødevareDanmark nødberedskab er aktiveret og sidder klar til at hjælpe jer
Udbredelsen af coronavirus har givet anledning til mange henvendelser fra vores medlemmer, omkring hvordan de skal forholde sig ved fx. aflysning af arrangementer, nedgang af ordre, fødevaresikkerhed og personalejura.
Vi vil herinde samle alt relevant information, hvordan huset arbejder og hvordan udviklingen skrider frem.  
Vi håber på forståelse under denne alvorlige situation, da det kan betyde øget ventetid ved telefonerne.