Her opdaterer vi løbende medlemmerne med relevant information omkring Coronavirus / COVID-19 i Danmark

03.08.2020 - Status på skiltning
Læs her

08.06.2020 - Lønkompensationsordningen udfases gradvist frem til og med 29. august 2020. Herefter ophører ordningen.
Læs mere her

02.06.2020 - Trepartsaftale: Over fem mia. kr. skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder
Virksomheder vil resten af året få dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Læs hele aftalen på linket her

26.05.2020 - FødevareDanmarks medlemsundersøgelse omhandlende konsekvenser af COVID-19 for branchen
Undersøgelsens formål er at belyse, hvilke økonomiske og personalekonsekvenser som corona-epidemien har haft for branchen. Læs hele undersøgelsen her

FødevareDanmark nødberedskab er aktiveret og sidder klar til at hjælpe jer
Udbredelsen af coronavirus har givet anledning til mange henvendelser fra vores medlemmer, omkring hvordan de skal forholde sig ved fx. aflysning af arrangementer, nedgang af ordre, fødevaresikkerhed og personalejura.
Vi vil herinde samle alt relevant information, hvordan huset arbejder og hvordan udviklingen skrider frem.  
Vi håber på forståelse under denne alvorlige situation, da det kan betyde øget ventetid ved telefonerne.